عقد تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شریف

به منظور ايجاد، گسترش، همفكري و همكاري‎ آموزشی و پژوهشی با دانشگاه صنعتی شریف، مرکز علمی کاربردی استانداری تهران دو نشست تخصصی با مسئولین مرکز کارآفرینی، مرکز رشد و مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار نمود. در این جلسات ضمن بیان توانمندی ها و انتظارات هر یک از طرفین در خصوص موارد زیر بحث و گفت و گو شد.

 

 

الف- اجراي پروژه هاي تحقيقاتي- كاربردي مورد نياز تا مرحله تبيين دانش فني.

ب- ارائه سمينارها، دوره هاي تخصصي و كارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت

پ- تدوين و تاليف اسناد و مدارك علمي و تبادل آنها

ت- انجام داوری، نظارت و بررسی نتايج پروژه های تحقيقاتی در داخل و خارج از کشور

ث- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقاء توان علمی و مهارتی کارشناسان و کارکنان شاغل در مراکز دولتی و غیر دولتی

ج- بررسی ميزان نياز به فن آوری های نوين توسط کارشناسان طرفين و برنامه ريزی جهت نيل به موارد اولويت دار

چ- انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نياز

ح- تبادل اطلاعات از طريق وب سايت

خ- استفاده متقابل از کتابخانه ها و فيلم های عمومی

د- انجام بازديدهای متقابل علمی، برای دانشجويان و پذیرش کارآموز و کارورز

ذ- همکاری در ایجاد فضای جذب و استخدام و معرفی نیروهای مستعد و توانمند جهت جذب در راستای کارآفرینی و اشتغال

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مرکز استانداری تهران می باشد. طراحی و توسعه: گروه مهندسین وب اندیش