اهمیت وساختار آموزش کارکنان در برنامه توسعه کشور

24 مهر 1395
نویسنده :  

درخواست دوره انفرادی

درخواست دوره سازمانی/گروهی

گسترش كرامت وكفايت انساني ،ظرفيت سازي وتوانمند سازي نيروي انساني بخش دولت افزايش كارآمدي واثربخشي فعاليتها ،توسعه مهارتها وگسترش دانش شغلي كاركنان متناسب با نيازهاي روبه رشد ،زماني حاصل مي شود كه هر سازمان با تنظيم برنامه آموزش وبهسازي ،نيازهاي توسعه اي را در سطح فرد،شغل وسازمان با توجه به دو اصل استمرار وجامعيت آموزش ها تهيه وتدوين نمايد واز تمام ظرفيتها در جهت پياده سازي بهينه آن استفاده برد.

واقعيتها نشان مي دهد با گذشت زمان ضرورت پرداختن به نيازهاي جديد تر در عرصه مختلف حرفه اي ،تخصصي ودانشگري براي مديران ومجريان روز به روز بيشتر مي شود .سازمانهاي موفق به اين مهم دست يافته اند و به جاي تأكيد بر اهداف كمّي ،بر ظرفيت سازي وارتقاء توانمندي هاي حرفه اي وتخصصي منابع انساني در همه سطوح تأكيد دارند .براي حصول به اين هدف عالي هم در بعد خواستن نظير توجه به ضريب انگيزشي ، درك نيازها وعلائق وهم در بعد توانستن (توسعه مهارتها ،تكنيكها و روشهاي علمي)به صورت همه جانبه ،برنامه آموزش وبهسازي نيروي انساني را در دستور كار خود قرار داده اند تا تحقق اصول وراهبردهاي مزبور ميّسر گردد.در همين راستا در برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي وآيين نامه ودستورالعملهاي آن ، اجراي دوره هاي آموزشي متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي بويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت پودماني مورد تأكيد قرار گرفت ومتعاقب آن در برنامه هفتگانه تحول در نظام اداري، برنامه پنجم به مبحث آموزش وبهسازي نيروي انساني توجه ويژه نشان داده شده واين توجه در نظام جديد آموزش كاركنان دولت لحاظ گرديده است .

در همین راستا مرکز علمی کاربردی استانداری تهران اقدام به نیازسنجی، طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیر دولتی نموده است.

درخواست دوره انفرادی

درخواست دوره سازمانی/گروهی

پل های ارتباطی

پست الکترونیک : info@ostandari-uast.ir

کانال تلگرام : ekostan@

تلفن تماس : 5-88928304

تلفکس : 88928308

پیامک سنتر : 50005779123

گواهینامه های مرکز استانداری تهران

logo-samandehi

نشانی مرکز

تهران - میدان فردوسی - خیابان شهید سپهبد قرنی - بعد از تقاطع سمیه - کوچه بیمه - پلاک یک
کد پستی : 46811-15998

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…