تاریخ امتحانات معرفی به استاد

تاریخ امتحانات معرفی به استاد

(ویژه دانشجویان فارغ التحصیل تا تاریخ 1396/06/31)

 

تاریخ امتحان: شنبه مورخ 1396/07/29 ساعت 13:00
1 مبانی سازمان مدیریت 8 اقتصاد خرد
2 اخلاق حرفه ای 9 حسابرسی دولتی
3 قوانین و مقررات ساختار سازمانی 10 اصول بازرگانی
4 حسابداری شرکت های سهامی 11 دانش خانواده و جمعیت
5 اصول حسابرسی 12 زبان تخصصی
6 حسابداری پیمانکاری 13 بایسته های حقوق جزای اختصاصی
7 آمار کاربردی 14  خدمات الکترونیک

 

تاریخ امتحان: شنبه مورخ 1396/07/29 ساعت 14:30
1 قوانین ومقررات امور دفتری 8 زبان خارجی عمومی
2 مدیریت منابع انسانی 9 اصول حسابداری
3 اصول تنظیم و کنترل بوجه موسسات 10 مشتری مداری
4 حسابداری بهای تمام شده 11 اندیشه اسلامی
5 حقوق بازرگانی 12 مراجع شبه قضایی مرتبط با شورا
6 حقوق اداری 13 ریاضیات پایه
7 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 14 مقررات عمومی
© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مرکز استانداری تهران می باشد. طراحی و توسعه: گروه مهندسین وب اندیش