لزوم حضور دانشجویان در کلاس های درسی

❌ برابر ماده 17 آیین نامه مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی حضور دانشجو در کلیه جلسات مربوط به هر درس اعم از نظری و علمی الزامی بوده و اگر دانشجویی در درسی بیش از 3/16 تعداد جلسات تشکیل شده، غیبت داشته باشد آن درس حذف خواهد شد و دانشجو اجازه شرکت در آزمون پایان ترم را نخواهد داشت. (برای دانشجویانی که غیبت غیرموجه داشته باشند نمره صفر منظور می گردد)

❌ دانشجویان موظف هستند برابر برنامه انتخاب واحد ثبت شده در سامانه خود در کلاس ها حضور یابند و هر گونه هماهنگی با اساتید برای تغییر گروه و جابجایی کلاس خارج از ضوابط می باشد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مرکز استانداری تهران می باشد. طراحی و توسعه: گروه مهندسین وب اندیش