تاریخ امتحانات معرفی به استاد

تاریخ امتحانات معرفی به استاد

(ویژه دانشجویان فارغ التحصیل تا تاریخ 1396/11/30)

 

تاریخ امتحان: یکشنبه مورخ 1396/11/29 ساعت 14:00
1 فنون اداری 11 مهارت ها و قوانین کسب و کار
2 حقوق بازرگانی 12 اصول سرپرستی
3 مدیریت منابع انسانی 13 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
4 مبانی سازمان و مدیریت 14 اصول حسابداری
5 مراجع شبه قضائی مرتبط با شورا 15 اصول بازرگانی
6 اخلاق اسلامی 16 حقوق اداری
7 اقتصاد کلان 17 خدمات الکترونیک
8 اندیشه اسلامی 18 حسابداری بهای تمام شده
9 مالیه عمومی 19 فارسی
10 سرپرستی و مدیریت کارآمد 20 روش تحقیق

 

تاریخ امتحان: یکشنبه مورخ 1396/11/29 ساعت 16:00
1 زبان خارجی عمومی 11 زبان تخصصی
2 حسابداری مالی 12 ریاضی پایه
3 کارسنجی و تجزیه و تحلیل روش ها 13 کارآفرینی
4 اقتصاد خرد 14 اخلاق حرفه ای
5 دانش خانواده 15 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 مدیریت مالی 16 مستندسازی
7 مدیریت رفتار سازمانی 17 اصول حسابرسی
8 حسابداری شرکتهای سهامی 18 قوانین و مقررات وزارت و سازمانهای تابعه
9 حسابداری شرکتهای غیرسهامی 19 بایسته های حقوق جزای اختصاصی
10 مقررات استاندارد کنترل کیفیت 20 حقوق بین الملل

 

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مرکز استانداری تهران می باشد. طراحی و توسعه: گروه مهندسین وب اندیش