تلفن دپارتمان های مرکز

شماره تلفن های مرکز علمی کاربردی استانداری تهران: 5-88928304 و 88808158

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه / سمت شماره داخلی
1 خانم طالبی دفتر ریاست مرکز 101
2 آقای علی نورزاد مدیر آموزش پژوهش 106
3 آقای مسعود دانشی پور ذیحساب 105
4 آقای علیرضا زارع مسئول خدمات آموزشی، فارغ التحصیلان، پژوهش و فناوری 107
5 آقای کریم هادی مسئول خدمات آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و امور مدرسان 108
6 آقای سعید عسکری خدمات بایگانی آموزش 109
7 آقای محمد موسوی زاد حراست 110
8 آقای محمدعلمشاهی فرهنگی 111
9 آقای ناصر گرجی اداری پشتیبانی 113
10 آقای خزائی شهریه و امور دانشجویی 114

 

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مرکز استانداری تهران می باشد. طراحی و توسعه: گروه مهندسین وب اندیش