معرفی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق اداری

مقدمه:

بلا شک نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است که با اتکا به دانش و تخصص این نیروی خلاق می توان سازمانی پیشرو و پویا داشت.بر همین اساس مستند به اسناد بالا دستی همچون، برنامه پنجم توسعه سند چشم انداز 20 ساله و ...، آموزش کارکنان یکی از اولویت های دستگاه ها و سازمان های اداری و قضایی می باشد که دانشگاه جامع علمی-کاربردی با توجه به رسالت خویش به آموزش توامان این کارکنان در حوزه های نظری و علمی پرداخته است.

 

تعریف و هدف:

رشته حقوق اداری رشته ای جدید در میان رشته های علوم انسانی و شاخه ای از حقوق عمومی است که بر روابط دولت و مردم در حوزه اداری ناظر است. امروزه با افزایش مسئولیت های دولت و فراتررفتن  از امنیت و حمایت از مالکیت آن گونه که در قرن 17و18 بوده،نقش برجسته دولت در زندگی فردی واجتماعی آدمیان بلا تردید است.لذا این مداخلات در بعضی از موارد باعث تضییع حقوق اشخاص حقیقی شده و نیازمند ترسیم حقوق سازمان و حیطه اختیارآنهاست.

هدف:

1-شناسایی ساختار حقوقی سازمان های اداری

2-ارتقای دانش مستخدمان دستگاه های اجرایی

3-شناسایی تکالیف دولت و افراد در نظام حقوق اداری

 

ضرورت اهمیت:

وجود پدیده دولت و قدرت روزافزون آن که با تکیه بر اقتدار عمومی به سازمان امور اهتمام دارد،در بسیاری از موارد با حقوق آزادی های فردی تعارض پیدا کرده و حقوق اشخاص را تحدید می نماید.

لذا شناسایی حقوق و تکالیف دولت و افراد قواعد حاکم بر روابط بین سازمان های دولتی و مردم توسط قواعد و مقرراتی که حقوق اداری نامیده می شود،چندان احساس می شود که ضرورت تدوین این رشته را ایجاب کرده است.

 

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

الف- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه

ب- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

پ-مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

ت-بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها

ث-کارآفرینی،خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار

ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ-برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت،ایمنی و محیط زیست

ح-برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای

خ-تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه

د-تفکر نقادانه و اقتضایی

ذ-خلاقیت و نوآوری

 

قابلیت ها وتوانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

-آشنایی با نظام حقوق اداری

-آشنایی با نظام های حقوق اداری مدن و تطبیق آن با نظام حقوق اداری ایران

-تدوین و نظارت برقراردادهای اداری

-ترسیم خطوط و تکالیف دولت و سازمان های اداری با مردم

-آشنایی با مراجع ذی صلاح در حقوق اداری و بهره گیری از ظرفیت های موجود برای حل تعارضات ناشی از اختلافات مردم و سازمان های دولت

 

مشاغل قابل اجرا:

مدیر امور قرارداهای دولتی

مدیر کارگزینی

مدیر امور اداری و استخدامی

عضویت در هیت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

وکالت

قضاوت

سردفتری

کارشناس رسمی دادگستری

مشاوره حقوق

 

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:

-فارغ التحصیلان کاردانی رشته های ذیل و سایر رشته ها با گذراندن دروس جبرانی

(خدمات قضایی،نگارش حقوقی،ارشاد و معاضدت قضایی،حقوق ثبت، دستیار قضایی،شورای حل اختلاف،ضابطین قضایی....)

 

طول و ساختار دوره:

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی برنظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلت ها و مهارت های عمومی و حرفه ای به 2 بخش "آموزش در مرکز مجری" و "آموزش در محیط کار" تقسیم می شود.مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 واحد و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرااست. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

 

1.آموزش در مرکز مجری:

بخش آموزش در مرکز مجری شامل 60 تا 65 واحد،معادل 1200تا 1500 ساعت است.

هر واحد نظری معادل 16 ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت،هر واحد کارگاهی و پروژه معادل 48 ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت.

2.آموزش در محیط کار:

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و2 درس کارورزی در مجموع به میزان 5 واحد،معادل 512 ساعت است.هر واحد کاربینی  معادل 32 ساعت و هر واحد کارورزی معادل 120 ساعت می باشد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مرکز استانداری تهران می باشد. طراحی و توسعه: گروه مهندسین وب اندیش